AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Lüütre oja saneerimise KMH koosolek

Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon teatab Lüütre oja saneerimisprojektiga avandatud arendustegevustega kaasnevate mõjude keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi valmimisest, KMH programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

Kissa Vara OÜ on koostanud Viljandimaal Abja vallas Abja-Vanamõisa külas Lüütre oja saneerimisprojekti. Saneerimisprojekti käigus kavandatakse süvendada oja ja tiigi põhja. Oja ja tiigi põhja süvendamisel eemaldada pinnast/orgaanilist ainet kokku ca 2000 m3. Projekti eesmärgiks on Lüütre oja seisundi parandamine. Saneerimistööd teostatakse Pihlaka (10501:002:1510), Puidu (10501:002:0121) ja Jõeääre (10501:002:0116) kinnistutel.


Kavandatava tegevuse otsustajaks (loa andja) ning järelevalve teostajaks on Keskkonnaamet (Roheline 64, Pärnu 80010; esindajad Margit Karu, tel 447 7378, margit.karu@keskkonnaamet.ee ja Toomas Kalda, tel 447 7383, toomas.kalda@keskkonnaamet.ee); arendajaks Kissa Vara OÜ ( Ristiku 71-6, 10317 Tallinn; esindaja Meelis Lepp, tel 56150735, meelislepp@gmail.com) ja KMH läbiviijaks Keskkonnaagentuur Viridis OÜ (Tartu mnt 14, 10117 Tallinn; ekspert Olavi Hiiemäe, tel 527 8027, olavi.hiiemae@gmail.com.


KMH programmi eelnõuga saab tööpäeviti tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris ja Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee. KMH programmi kohta saab Keskkonnaametile esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi ajavahemikus 23. veebruar kuni 9 märts 2012. KMH programmi avalik arutelu toimub 9. märtsil 2012 kell 11.00 Abja Vallavalitsuses.

KMH materjalid leiab siit: http://www.keskkonnaamet.ee/public/KMH/PV_regioon/dokid/Luutre_oja_saneerimisprojekti_KMH_programm.pd