AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Teeme ära 2018

Info tänavuse Teeme Ära talgupäeva plaanide ja kaasalöömise võimaluste kohta.


Talgupäev toimub nagu ikka maikuu esimesel laupäeval, 5. mail. Kõik inimesed, organisatsioonid ja asutused on oodatud oma talgud kirja panema talguveebi aadressil www.teemeara.ee, et need kajastuksid ühisel talgukaardil. Kui 5. mai mingil põhjusel talgute päevaks ei sobi, siis oodatud on ka talgupäeva eelsel ja järgsel nädalal toimuvad ettevõtmised. Nagu juba tavaks, saab iga talgukorraldaja ise otsustada, millised tööd ja tegemised talgupäeval ühiselt ette võetakse. Ent mõne võimaliku talguteema pakume välja Teeme Ära meeskonna poolt. Sel aastal kutsume koostöös EV100 korraldusmeeskonnaga kaunistama enda elukeskkonda kodukihelkonna traditsioonidest pärit värvide ja mustritega, luues nii elava sideme mineviku ja tänapäeva vahel. Talgute stardipaketiga jõuab igasse talgupaika Eesti Rahva Muuseumi kuraatori Reet Piiri koostatud raamat „Eesti kihelkondade värvid“, mis on varustatud vajalike värvikoodidega, et igaüks võiks hõlpsasti leida vajaliku värvikombinatsioon kodukihelkonna värvidest.

Kihelkonnavärvidesse sobib värvida kõike, mis talgutel värskendamist vajab – bussiootepaviljoni, postkastialuse, piirdeaia, külamaja istepingid, kuuri- ja aidauksed, lillekastid või köögikapid. Lähem info, soovitused ja nõuanded on koondatud lehele www.teemeara.ee/talgujuhile/kihelkonnavarvid.

Tööpäeva tähtis osa on ka talgutoit ja sel aastal pöörame sellele rohkem tähelepanu ning kutsume üles pakkuma talgutel piirkonnale omaseid toite, hõimutoite või põnevaid rahvustoite kaugemalt.

Euroopa kultuuripärandi aasta raames koos Kultuuriministeeriumiga ette valmistatud algatuse kohta saab lähemalt lugeda www.teemeara.ee/talgujuhile/talgutoit.

Omavalitsused on väga oodatud talgupäeval just omale sobival moel kaasa lööma: korraldama ise talguid või olema nõu ja infoga abiks kohalike talgute eestvedajaile. Üha enam omavalitsusi on leidnud võimaluse toetada ettevõtmisi talgusupiga, prügikonteineriga, liivakoormaga laste mänguväljakule või muu tarvilikuga. Talgujuhtidele võivad marjaks kuluda viited asjakohastele õigusaktidele, kooskõlastust või infot andvatele riigiasutustele või soovitused koostööks kohalike ettevõtjatega. Mida parem on kontakt ja koostöö kohalike elanike, organisatsioonide, ettevõtjate ja omavalitsuse vahel, seda rohkem saab ühiselt tehtud!

Kui teil on oma vallas või linnas talgute korraldajatele abipakkumisi, palume anda sellest teada aadressil info@teemeara.ee ning me lisame info Teeme Ära kodulehele, et see talgujuhtidele kergesti leitav oleks.

Soovitame ka omavalitsuste poolt korraldatavad kevadised heakorra- või muud talgud Teeme Ära lehele kirja panna. See on heaks täiendavaks infokanaliks elanike teavitamisel ning ühtlasi olete seeläbi esindatud üle-eestilisel talgukaardil. Kirjapanekuks palume täita lihtsa veebivormi aadressil www.teemeara.ee. Seejuures saate ise valida, kas soovite, et talguliste registreerimine toimub Teeme Ära lehe kaudu või märkida, et talgulised on juba olemas.

Teeme Ära talgupäeva eesmärk on edendada kodanike aktiivset eluhoiakut ja tugevdada kohalikke kogukondi, suurendades aasta-aastalt inimeste harjumust ise oma elukeskkonna heaks ühiselt käed külge panna.

Igas maakonnas tegutseb vabatahtlik talgupäeva koordinaator, kelle kontaktid leiab Teeme Ära kodulehelt. Kogu info ja abimaterjalid talgupäeva ettevalmistamiseks on aadressil www.teemeara.ee.

 

Tarmo Tüür

Teeme Ära talgupäeva eestvedaja