AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Avaliku liiniveo muudatusettepanekud Mulgi vallas

LIIGA VÄHE REISIJAID LIINIDEL.

LIIN 51 Viljandi – Heimtali – Uue-Kariste – Abja-Paluoja

Kõikidel reisidel väga vähe reisijaid. Koolipäevadel Abjast Laatresse on reis vajalik.

ETTEPANEK: muuta väljumiste kellaaegu tööl ja koolis käivatele reisijatele sobivaks. Hommikusel reisil jätta ära Torimo („0“ reisijat). Liita Laatre bussiliinile nr 57. Kas Viljandist kell 14:05 koolipäevadel on Heimtali kooli lastele vajalik (koolilapsi ei ole iga päev)

OTSUSTASIME: alustada liiniga hommikul kell 6:45 Abjast Viljandisse kell 7:45 ja lõpetada päev kell 17:20 Viljandist Abjas kell 18:20. Lisada Laatre liinile nr 57 ka hommikune ring (hetkel teenindab vald ise)

Sõiduplaani kavandile tehtud muudatused:

 1. Ära jäetud Viljandist kell 6:45 väljumine (vähe reisijaid).

 2. Lisatud väljumised Abjast kell 6:50 (ära jäetud sissesõit Torimole) ja Viljandist kell 17:20 tööpäevadel Viljandis tööl ja koolis käivatele reisijatele.

 3. Abjast kell 7:45 väljuv reis jäetud käima laupäeviti.

LIIN 18 Viljandi – Karksi-Nuia – Lilli

Viljandist kell 18:15 Karksi-Nuiast kell 19:30 edasi vähe reisijaid.

ETTEPANEK: Reisil Viljandist kell 18:15 muuta nõudeliiniks Nuia – Lilli tööpäevadel. Kaaluda antud väljumise vajalikkust laupäeval või muuta kellaaega.

OTSUSTASIME: muuta nõudeliiniks kell 18:15 Viljandist väljuval reisil liini osa Nuiast Lilli.

Sõiduplaani kavandile tehtud muudatused:

 1. Muudetud enamike reiside sõidukiirust jättes ära pikad seisuajad Nuias v.a. reis kell 12:40 Viljandist.

 2. Lisatud 2 reisile Raudteejaama peatud Viljandis kell 10:01 saabuv rong ja kell 8:37/8:47 väljuv rong.

 3. Viljandist kell 18:15 reisil jäetud liini osa Karksi-Nuia – Lilli – Karksi-Nuia nõudeliinina käiku.

LIIN 50 Viljandi – Karksi-Nuia – Abja-Paluoja

Abjast 18.45 tööpäeval (keskmiselt 2,3 reisijat päevas) ja Nuiast 19:00 pühapäeval (1 – 4 reisijat kuus) ja Viljandist 20:00 tööpäeval (keskmiselt 1,4 reisijat päevas)

ETTEPANEK: kas jätta ära või muuta kellaaega tööpäeval reisijatele sobivamaks. Pühapäeval jätta ära Nuiast Viljandisse.

OTSUSTASIME: siduda antud reisid saabuvate ja väljuvate rongidega.

Sõiduplaani kavandile tehtud muudatused:

 1. Lisatud vahetustega töötajatele iga päev hommikul enne 6 Viljandisse ja õhtul peale 10 Viljandist reisid.

 2. Lisatud 2 reisile Raudteejaama peatust tööpäeval Viljandis kell 19:33 saabuv rongi ja esmaspäevast laupäevani kell 13:20 väljuv rong.

 3. Muudetud Viljandist kell 20.00 väljuv reis 15 min. varasemaks.

 4. Muudetud Viljandist kell 14:00 väljuv reis 10 min. hilisemaks, et oodata ära Tallinnast saabuva bussi pealt tulijad. 

LIIN 49 Viljandi – Õisu – Abja-Paluoja – Mõisaküla

Reisid Viljandist kell 10.40 ja Mõisakülast kell 7:25, mis teenindavad Päidre küla elanikke.

Reisid Viljandist kell 16:35 ja Abjast kell 17:45, mis on käigus koolipäevadel – koolilapsed seda ei kasuta. Soovitakse hoopis Mõisaküla – Viljandi liini kell 13:55 Abjast ja Halliste koolist kell 14:00 Viljandisse huviringi või koju minna.

ETTEPANEK: jätta ära Päidre peatuse ettehelistamise nõue ja lisada antud peatus neljapäeviti antud liinile. Kaaluda 16:35 reisi vajalikkust ja muuta aeg varasemaks.

OTSUSTASIME: lisada reis Mõisakülast kell 4:40 Viljandis kell 5:50 ja õhtul tagasi Viljandist kell 22:30 Mõisakülas kell 23:40. Täpsustada õpilaste liikumine huvikoolidesse Abja ja Viljandisse – mis kell oleks vajalik. Lisada Päidre peatus bussiliinile ilma ettehelistamise nõudeta.

Sõiduplaani kavandile tehtud muudatused:

 1. Ära jäetud reisid Viljandist kell 15:15 ja Mõisakülast kell 15:05 ja 16:40, mis olid käigus koolivaheajal iga päev ja laupäeviti, pühapäeviti kooliajal. Antud reisid on jäetud liinile nr 54 käima aastaringselt.

 2. Lisatud reisid vahetustega töötajatele hommikul Viljandisse kell 5:55 ja õhtul tagasi Mõisakülla Viljandist kell 22:10.

 3. Muudetud 2 reisi sõidukiirust.

 4. Jäetud neljapäeviti sissesõit Päidresse ilma ettehelistamise nõudeta.

LIIN 54 Viljandi – Paistu – Õisu – Abja-Paluoja – Mõisaküla (koolipäevadel)

Sõiduplaani kavandile tehtud muudatused:

 1. Jäetud ära reis Abja-Paluoja – Õisu – Abja-Paluoja kell 14:10, mis on lisatud liinile nr 57.

 2. Jäetud käima Paistu elanike paremaks teenindamiseks iga päev reisid Viljandist kell 15:10 ja Mõisakülast kell 15:05 ja 16:40.

 3. Koolipäevade reisidele Viljandist kell 7:48 ja 13:50 lisatud Paistu koolis käivate Päidres elavate laste veoks kooli ja tagasi sissesõit Päidresse.

LIIN 57

Sõiduplaani kavandile tehtud muudatused:

 1. Lisatud liini nr 54 ära jäetud reis Abja – Õisu – Abja koolipäevadel, kuna reaalselt sõidab seda liini osa buss, mis teenindab liini nr.57.

Ootame arvamusi ja ettepanekuid planeeritavate muudatuste kohta 22.
aprilliks 2018 e-posti aadressile transport@viljandimaa.ee