AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Mulgi Vallavolikogu istung


Mulgi Vallavolikogu VII istung toimub kolmapäeval, 21. märtsil 2018. a algusega kell 15.00 Karksi-Nuias, Viljandi mnt 1 II korrusel. Istungile kinnitamiseks esitava päevakorra kavand:


1. Elle Toomi vaidele vastamine sundvalduse seadmise Kassepa kinnistul asuva Mati tee kohta

     Vaide esitaja Elle Toomi seletuste ärakuulamine
     Ettekandja: vallasekretär Milja Janson


2. Mulgi valla arengukava aastateks 2019 kuni 2025 koostamise algatamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonna juht Dmitri Orav


3.  Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Kiikre tn 27)

Ettekandja: abivallavanem/valdkonna juht Ervin Tamberg

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjon


4. Vallavolikogu revisjonikomisjoni koosseisus muudatuste tegemine

      Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling


5. Loa andmine vallavalitsusele

     Ettekandja: vallasekretär Milja Janson

     Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjon


6. Huvide deklaratsioonide registrile andmete esitaja määramine ja deklaratsioonide kontrollimiseks revisjonikomisjonile õiguse andmine

     Ettekandja: vallasekretär Milja Janson


7. Mulgi valla valimiskomisjoni moodustamine

    Ettekandja: vallasekretär Milja Janson


8. Mulgi vallavara valitsemise korra I lugemine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonna juht Arvi Meidla

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjon


9. Kohal algatatud küsimused


10. Vallavanema ja volikogu esimehe info

Ettekandjad: vallavanem Peeter Rahnel ja volikogu esimees Arvo Maling