AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

OÜ Abja Elamu teade

Alates 01.03.2018 hakkavad Mulgi vallas Kamara, Veelikse, Laatre, Kuustle, Penuja ja Sika teeninduspiirkondades kehtima uued hinnad: vee müük 1,29 €/m3, kanaliseerimine 1,60 €/m3. Hindadele lisandub seadusega ettenähtud käibemaks. Vee müügi ja kanaliseerimise hinnad on kooskõlastatud Mulgi vallavalituse 21.12.2017 korraldustega nr 73.