AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Mulgi Vallavolikogu V istung


Kolmapäeval, 24. jaanuaril 2018. a algusega kell 16.00 Abja-Paluojas, Pärnu mnt 30 I korrusel.Istungile kinnitamiseks esitava p ä e v a k o r r a  kavand:


1. Osalemine liikmena kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigilises liidus ja esindajate nimetamine
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling
Kaasettekandja: Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast.


2. Mulgi vallavolikogu töökorra kehtestamine
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling


3. Mulgi valla põhimääruse II lugemine
Ettekandja: vallasekretär Milja Janson


4. Mulgi Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine

Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling


5. Mulgi valla 2018. aasta eelarve eelnõu I lugemine

Ettekandja: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus


6. Lühiajalise laenukohustuse võtmine

Ettekandja: vallavanem Peeter Rahnel


7. Tulevikus raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmine

Ettekandja: vallavanem Peeter Rahnel


8. Audiitori määramine

Ettekandja: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus


9. Pädevuse delegeerimine Mulgi Vallavalitsusele

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav


10. Halliste Vallavolikogu 18.04.2017 otsuse nr 16 „Vallavara võõrandamine enampakkumise teel“ muutmine

Ettekandja: abivallavanem Ene Maaten


11. Äriruumi üürile andmine otsustuskorras (Kiikre tn 13a)

Ettekandja: abivallavanem Ervi Tamberg


12. Määruste kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: vallasekretär Milja Janson


13. Järelpärimisele vastamine

Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling


14. Kohal algatatud küsimused


15. Vallavanema ja volikogu esimehe info

Ettekandjad: vallavanem Peeter Rahnel ja volikogu esimees Arvo Maling