AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

TASUTA KURSUS: Personaalsed pädevused

Teemad: Finantskirjaoskus, kodukorrastus, toimetulekuvõime tõstmine tööturul ja kogukonnas


Periood: Algus 19 jaanuaril  17:00 - 20:15; 20. jaanuaril  9:00 – 14:00, samad kellaajad ka järgnevail sessioonidel (reedel õhtul, laupäeval hommikul) 26. - 27. jaanuaril ja 2. veebruaril
Maht: 24 akadeemilist kontakttundi

Koht: Abja Päevakeskus, Pärnu mnt 10 Abja-Paluoja

 

Juhendaja: Ena Drenkhan (Tartu Rahvaülikoolist)

 Korraldaja: MTÜ Abja Koolituskeskus

 

Sihtrühm:

Seni vähem elukestvas õppes osalenud täiskasvanud õppijad. Palume eelnevalt registreeruda!

  

Lisainfo ja registreerumine:

Sirje Rist, MTÜ Abja Koolituskeskus, koolitusjuht

Tel: 58118872