AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Mulgi Vallavolikogu II istung

02.11.2017 toimus Mulgi Vallavolikogu II istung.

Määrati Mulgi valla juriidiliseks aadressiks Viljandi maakond, Mulgi vald, Abja-Paluoja, Pärnu mnt. 30.

Määrati Mulgi vallavalitsuse liikmete arvuks 7.

Valiti Mulgi vallavanemaks Peeter Rahnel.

Pildid