AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Mulgi kalender 2018

Abja Vallavalitsus koostöös Abja Noortekeskusega ootab igast piirkonnast
2018. aasta Mulgi valla kalendri ilmestamiseks fotosid. Oodatud on fotod,
mis kõige paremini annavad edasi piirkonna eripära, ajalugu, omanäolisust,
üritusi, isikuid. 
Ootame fotosid koos autori nimega hiljemalt 17. november 2017
meiliaadressile abjavv@abja.ee