AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Ohtlike jäätmete kogumisring

Laupäeval, 14. oktoobril 2017 toimub Abja vallas

 

KOGUMISRING

 

Kogumisringil võetakse elanikelt TASUTA vastu ainult ohtlikke jäätmeid.

 

Olmejäätmeid ja elektroonikat vastu ei võeta!

                                     

Ohtlikud jäätmed on:

Kasutatud õlid ja õlifiltrijäätmed nagu õlifiltrid ja õlipakendid, värvi-, liimi- ja lakijäätmed, nende pakendid ning nende ainetega määrdunud töövahendid, lahustid, nagu näiteks tärpentin, atsetoon ja tehniline bensiin, taimekaitse- ja putukatõrjevahendid ning nende pakendid, vanad akud ja patareid, akuvedelikud, leeliselised pesuained, kasutamata jäänud või aegunud ravimid ja farmaatsiatooted, elavhõbedakraadiklaasid, päevavalguslambid.

 

Kogumisauto peatuspaigad ja ajad on järgmised:

 

KELLAAEG                PEATUSKOHT

 

09.00 – 09.20             Kamara külas kaupluse juures platsil

09.30 – 09.40              Veelikse bussipeatus

09.50 – 10.10              Linavabriku bussipeatus

10.20 – 10.40              Abja-Paluoja bussipeatus

10.50 – 11.10              Penuja bussipeatus

11.20 – 11.40              Põlde bussipeatus

11.50 – 12.10              Atika bussipeatus

 

Palume kogumisringil jäätmed isiklikult üle anda.

 

Projekti viib läbi MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus (KEJHK). Lisainfo KEJHK telefonil: 38 52 175. Töid teostab AS Epler&Lorenz. Projekti rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.