AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Abja Vallavolikogu istung

Abja Vallavolikogu istung toimub 17. augustil 2017 kell 16.00 Abja Vallavalitsuse saalis

 

Kinnitamiseks esitatav PÄEVAKORD:

 

1. Omavalitsusüksustele ühiselt täidetavate ülesannete täitmiseks andmine Viljandimaa Omavalitsuste Liidule.

2. Abja Lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kinnitamine.

3. Abja Muusikakooli töötasu alammäära kinnitamine.

4. Abja valla 2017. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine

5. Mõisaküla Linnavolikogu 29.06.2017 otsuse nr 27 “Loa andmine laenu võtmiseks” kookõlastamine.

6. Vallavara omandamine

7. Garantiikirja andmiseks nõusoleku andmine

8. Informatsioon.