AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Mulgi valla valimiskomisjoni tööaja info


  • MULGI VALLA VALIMISKOMISJONI asukoht on Kullal, Leerimaja II korrusel  (Halliste Vallavalitsusega ühes majas)

 

  • MULGI VALLA VALIMISKOMISJONI TÖÖAEG:

 

16.08 -  18.08.

 11.00-13.00

21.08 -  25.08.

 15.00- 17.00

28.08 -  01.09.

 11.00 – 13.00

       04.09

 15.00 – 17.00

       05.09

 15.00 – 18.00

       08.09

14.00 – 17.00

      15.10.

 09.00 – 20.00

 

Mulgi valla valimiskomisjon teatab, et hääletamissedelite ülelugemine, 
valimistulemuste kindlaks tegemiseks valla valimiskomisjonis, algab 
16.oktoobril kell 10.00, Leerimaja II korrusel Kulla külas Halliste 
vallas (Halliste Vallavalitsuse ruumides).