AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Abja Elamu OÜ uued hinnad

Alates. 01.septembrist 2017.a. hakkavad Abja vallas OÜ Abja Elamu
teeninduspiirkonnas asutustele ja elanikele kehtima järgmised hinnad.

Abja- Paluoja linn: vesi 1.30 eurot/m3; vee kanaliseerimine 1,95 eurot/m3 .
Hindadele lisandub Eesti Vabariigis kehtestatud käibemaks. Hinnad on
kooskõlastatud Abja Vallavalitsuse 27.juuni 2017.a. korraldusega nr. 116.