AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Abja Gümnaasium pakub tööd

 alates 2017/2018. õppeaastast osalise koormusega

* keemiaõpetajale,

* geograafiaõpetajale.

Avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt

22. juuliks 2017 e-aadressil  kool@abjag.vil.ee,
 tiia.riet@abjag.vil.ee või postiaadressil
Abja tee 15, Abja-Paluoja, 69402 Viljandimaa.