AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud

Vastavalt Viljandi maavanema 2017. a. 6. aprilli korraldusele nr 142 algab 10. aprillil hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Hajaasustuspiirkondades asuvatele majapidamistele saab taotleda toetust veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusteks.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate riigihalduse ministri 28.03.2017.a. käskkirjast nr nr 052 "Hajaasustuse programmi 2017.a. programmdokument" maavalitsuse veebilehel hajaasustusprogramm ja Abja valla kodulehel hajaasustusprogramm 2017.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused koos vajalike dokumentidega tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 12. juuniks 2017.

Hajaasustuse programmi kontaktisik Abja vallas

Arvi Meidla

Tel: 43 54 793

E-post: arvi[ät]abja.ee