AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Avalik konkurss Abja Gümnaasiumi direktori ametikoha täitmiseks

Abja Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi  Abja Gümnaasiumi (Abja tee 15 Abja-Paluoja) direktori ametikoha täitmiseks.

 

Direktori tööle asumise aeg on 01. august 2017

 

Kandideerijale esitatavad nõuded:
- magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning juhtimiskompetentsid;
- eesti keele oskus kõrgtasemel;  vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
- koostöövõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus, empaatiavõime, suund loovusele.


Konkursil osalemiseks tuleb esitada:
- kirjalik avaldus;
- elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
- kandideerija ametikohale asumise motivatsiooni kirjeldus ja essee Abja Gümnaasiumi arenguvõimaluste kohta
- muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.


Kandideerimise dokumendid esitada hiljemalt  12. maiks 2017 Abja Vallavalitsusele aadressil Pärnu mnt 30 Abja-Paluoja Abja vald 69403 Viljandi maakond või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil abjavv@abja.ee märgusõnaga „Gümnaasiumi direktori konkurss”.


Info: vallavanem Peeter Rahnel
tel 5661 3433, e-post peeter.rahnel@abja.ee