AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Lumetõrjetööd Abja valla teedel

Abja vald korraldab lumetõrjetöid valla avalikult kasutatavatel teedel, tänavatel ja parklates  ning  hajaasustusega aladel elamuteni viivatel nendel erateedel, kus elavad alaliselt Abja valla elanikud rahvastikuregistri andmetel.

 

Lumetõrjetöid teostavad:

* Viktor Teenused OÜ ( Viktor Õigus tel 50 51384)  Kamara , Lasari, Raamatu, Umbsoo, Räägu, Laatre, Veelikse ja Sarja küla teed;

 

* Coldmix OÜ (Toomas Osijärv tel 5117006) Abjaku, Põlde, Atika, Saate ja Penuja küla teed;

 

*Jussi OÜ (Väino Talu, tel 51 34006) Veskimäe ja Abja-Vanamõisa küla teed;

 

* OÜ Abja Elamu ( heakorraspetsialist Raul Song (tel 5246 160) Abja-Paluoja linna tänavad, parklad, platsid, kõnniteed.

 

Riigiteedel teostab lumetõrjet :

Vooremaa Teed AS ( Ain Alver, tel 56500515) hooldab Abja valla piires järgmisi riigiteede lõike ja riigiteid:  nr 6 Valga-Uulu (20,8 km), nr 55 Mõisaküla tee (2,6 km), nr 172 Sultsi-Abja-Paluoja (1,4 km), nr 180 Veelikse-Vana-Kariste (7,2 km), nr 181 Abja-Paluoja-Sarja-Tõlla (13 km), nr 199 Lopa-Äriküla (3,3 km), nr 201 Abja-Paluoja-Läti piir (9,8 km), nr 202 Penuja-Lilli (6,7 km), nr 203 Veelikse-Laatre-Läti piir (15 km), nr 205 Mõisaküla-Jäärja (9,7 km), nr 226 Kamara-Peraküla (6,7 km), nr 227 Abjamõisa tee (5,3 km) ja nr 229 Penniküla tee (2,5 km), Abja-Paluoja - Abja-Vanamõisa jalg-ja jalgrattatee (1,5 km).

 

Selleks, et lumelükkajate tööd kergendada, palutakse teede ja elamute omanikel koristada või tähistada teeäärsed takistused, samuti kõrvaldada teedele paindunud puud ja oksad.

 

Juhime tähelepanu, et haljastuse rikkumise vältimiseks on vajalik teeäärte märgistus sissesõitudel. Hea on helkurriba olemasolu, kuna lükatakse ka pimedal ajal.

 

Tuisu korral palume hajaasustuse alade inimestelt mõistvat suhtumist, väljapääsu võimalused võivad pikeneda. 

 

 

 

Info majandusnõunikult Arvi  Meidla tel 4354793