AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
Mulgi Vallavolikogu komisjonid
Teenistujad
Abja Vallavolikogu 2013-2017
Vallavalitsus
Mulgi Vallavolikogu
Dokumendiregister ja kasutusjuhend
Õigusaktid
Blanketid
Perekonnatoimingud
Eelarve
Projektid
Arengukavad
Aastaaruanded
Ametijuhendid
Põhimäärused
Abja valla heakorraeeskiri
Palgaandmed
Aunimetused
Vabad töökohad
Valla asutused
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Mulgi Vallavolikogu

Mulgi Vallavolikogu valiti 4 aastaks 15. oktoobril 2017

Valimistulemuste alusel jaotusid kohad 21 liikmelises volikogus järgmiselt:
Eesti Keskerakond 8 kohta
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 7 kohta
Eesti Reformierakond 3 kohta
Valimisliit Ühtsed Mulgid 3 kohta

Volikogu liikmed:

Eveli Allik
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
eveli.allik@gmail.com

Kerti Einstein
Valimisliit Ühtsed Mulgid
kertieinstein@gmail.com

Imre Jugomäe
Eesti Keskerakond
Imre.jugomae@gmail.com

Kati Kuusk
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
kuusk.kati gmail.com

Anne Ladva
Eesti Keskerakond
a53@hot.ee

Leo Liiber
Valimisliit Ühtsed Mulgid
leo.liiber@mail.ee

Arne Lohu 
Eesti Keskerakond
arnelohu@gmail.com

Arvo Maling
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
arvo.maling@gmail.com

Ürjo Mälksoo
Eesti Keskerakond
yrjom48@gmail.com

Reet Paju
Eesti Keskerakond
reet.paju.001@mail.ee

Jüri Patune
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
veskimaepm@gmail.com

Eneli Põder
Eesti Reformierakond
unditare@gmail.com

Andres Rõigas
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
andres.roigas@ut.ee

Mari Saarela
Eesti Keskerakond
mari@abja.ee

Tarmo Simson
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
tarmo.simson@elektrilevi.ee

Raimond Tammoja
Valimisliit Ühtsed Mulgid
autosalong@gmail.com

Rein Tarkus
Eesti Keskerakond
rein.tarkus@gmail.com

Taimo Tugi
Eesti Reformierakond
taimotugi@gmail.com

Siret Vene
Eesti Reformierakond
siretvene@gmail.com

Taevo Viitas
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
taevoviitas gmail.com

Villu Võsa
Eesti Keskerakond
villu@abja.ee