AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Toetuse saajad 2017

Hajaasustuse programmi 2017.a. toetuse saajad

 

1. Toetuse saaja: Ülle Närep

    Tamme, Umbsoo küla, kanalisatsioonisüsteem

          Toetuse suurus 1472,07 €

2. Toetuse saaja: Maido Saarman

    Villemi, Veskimäe küla, veesüsteem

          Toetuse suurus 376,67 €

3. Toetuse saaja: Tiina Sepp

    Lasari, Lasari küla, veesüsteem

    Toetuse suurus 2076,00 €

4. Toetuse saaja: Taavi  Teearu

    Kuusiku, Veelikse küla, kanalisatsioonisüsteem

          Toetuse suurus 1970,20 €

5. Toetuse saaja: Tauri Õigus

    Tõksi, Laatre küla, kanalisatsioonisüsteem

          Toetuse suurus 1997,30 €

6. Toetuse saaja: Ülle Närep

    Tamme, Umbsoo küla, veesüsteem

          Toetuse suurus 4200,21 €

7. Toetuse saaja: Viktor Õigus

          Uus-Liiva, Laatre  küla, kanalisatsioonisüsteem

          Toetuse suurus 2057,38 €

8. Toetuse saaja: Kärdi Loit

    Kuusiku, Abja-Vanamõisa, kanalisatsioonisüsteem

          Toetuse suurus 2672,13 €

9. Toetuse saaja: Raivo Salujärv

    Ruuli, Põlde küla, veesüsteem

    Toetuse suurus 4564,00 €

10. Toetuse saaja: Kati Talu

      Teearu, Abja-Vanamõisa, veesüsteem

            Toetuse suurus 1720,00 €