AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2013
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

KOV VALIMISED 2017

Mulgi valla valimiskomisjon
Leerimaja, Kulla küla, Halliste vald
komisjoni esimees Inge Dobrus, 435 5512
komisjoni aseesimees Milja Janson, 435 4788
e-post: kaarin halliste.ee

Mulgi valla valimisjaoskondade telefoninumbrid:

valimisjaoskond nr 1 (Abja-Paluoja) 5887 1055

valimisjaoskond nr 2 (Kamara)         5887 1057

valimisjaoskond nr 3 (Halliste)         5887 1058

valimisjaoskond nr 4 (Kaarli)            5887 1068

valimisjaoskond nr 5 (Karksi-Nuia)  5887 1085

valimisjaoskond nr 6 (Mõisaküla)     5887 1105


Mulgi valla valimiskomisjon teatab, et hääletamissedelite ülelugemine, 
valimistulemuste kindlaks tegemiseks valla valimiskomisjonis, algab 
16.oktoobril kell 10.00, Leerimaja II korrusel Kulla külas Halliste 
vallas (Halliste Vallavalitsuse ruumides).


Valimiste ajagraafik

https://www.valimised.ee/et/kohaliku-omavalitsuse-volikogu-valimised-2017


Maakonnakeskuste valimisjaoskonnad

https://www.valimised.ee/et/kohalikud-valimised-2017/maakonnakeskuste-valimisjaoskonnad-5-8-oktoober


Kodus hääletamine

https://www.valimised.ee/et/valimiste-meelespea/kodus-hääletamine


Mulgi valla valimiskomisjoni 08.09.2017 otsus nr 9 "Kandidaatide registreerimine"      koondnimekiri

Mulgi valla valimiskomisjoni 08.09.2017 otsus nr 8 "Kandidaatide mitteregistreerimine"

Mulgi valla valimiskomisjoni 01.09.2017 otsus nr 7 "Liisuheitmise aja ja koha määramine"

Mulgi valla valimiskomisjoni 18.08.2017 otsus nr 6 "Valimiskomisjoni tööaja määramine"

Mulgi valla valimiskomisjoni 17.08.2017 otsus nr 5 "Valimisliidu registreerimine"

Mulgi valla valimiskomisjoni 17.08.2017 otsus nr 4 "Valimisliidu registreerimine"

Viljandi maavanema 18.07.2017 korraldus nr 1-1/br>17/263 "Maavanema 18.07.2017 korralduse nr 1-1/17/262 "Valimiskomisjoni asukoha määramine" muutmine"

Mulgi valla valimiskomisjoni 07.08.2017 otsus nr 3 "Valimiskomisjoni tööaja määramine"

Mulgi valla valimiskomisjoni 07.08.2017 otsus nr 2 "Mulgi valla valimiskomisjoni aseesimehe valimine"

Mulgi valla valimiskomisjoni 07.08.2017 otsus nr 1 "Mulgi valla valimiskomisjoni esimehe valimine"

Abja Vallavalitsuse 07.06.2017 määrus nr 1 "Valimisjaoskondade moodustamine"

Abja Vallavolikogu 18.05.2017 otsus nr 130 "Abja, Halliste, Karksi valla ja Mõisaküla linna ühinemisel moodustatava Mulgi valla territooriumil valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine"

Abja Vallavolikogu 18.05.2017 otsus nr 131 "Abja, Halliste, Karksi valla ja Mõisaküla linna ühinemisel moodustatava Mulgi Vallavolikogu liikmete arvu määramine"

Abja Vallavolikogu 18.05.2017 otsus nr 132 "Abja, Halliste, Karksi valla ja Mõisaküla linna ühinemisel moodustatava Mulgi Vallavolikogu valimiste korraldamiseks valla valimiskomisjoni moodustamine"