AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Toetuse saajad 2016

Hajaasustuse programmi 2016.a. toetuse saajad

 

 

 

1.Toetuse saaja: Tarmo  Raba.

        „Varjula talu, Atika küla, juurdepääsutee ehitus“

         Toetuse suurus 3785,70 €, omafinantseering 1892,70 €

 

 

2.Toetuse saaja: Ruslan Navotnõi.

    „ Kääru talu, Veelikse küla, kanalisatsioonisüsteemi rajamine“

            Toetuse suurus 1944,40 €, omafinantseering 972,06 €

 

 

 3. Toetuse saaja: Mare  Lääne.

         Raudsepa talu, Põlde küla, kanalisatsioonisüsteemi rajamine“

         Toetuse suurus 3684,00 €, omafinantseering 1842,00 €

 

4. Toetuse saaja: Helena Sosi.

      Saviaru talu, Räägu küla, kanalisatsioonisüsteemi rajamine“

       Toetuse suurus 4064,00 €, omafinantseering 2032,00 €

 

5. Toetuse saaja: Ruslan Navotnõi.

     Kääru talu, Veelikse küla, veesüsteemi  paigaldamine“

             Toetuse suurus 430,30 €, omafinantseering 215,13 €