AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Toetuse saajad 2015

Hajaasustuse programmi 2015.a. toetuse saajad

 

       1.Toetuse saaja: Kati Nurmeotsa.

Toetuse suurus 6080,30.- eurot.

Toetuse omafinantseering 3039,70.- eurot.

Projekti elluviimise kavandatav lõppkuupäev: 01.06.2016.

Projekti nimetus: Juurdepääsutee  teepõhja ja -katte ehitamine, teeala kuivendamine, Essimo, Abja-Vanamõisa küla

 

 

2.Toetuse saaja: Andres  Uudelt.

Toetuse suurus 1060,00.- eurot.

Toetuse omafinantseering 530,00.- eurot.

Projekti elluviimise kavandatav lõppkuupäev: 15.08.2016.

Projekti nimetus: Vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine Andrese-Kiikre, Lasari küla

 

3. Toetuse saaja: Madis Merdikes.

Toetuse suurus 6118,00.- eurot.

Toetuse omafinantseering 3059,24.- eurot.

Projekti elluviimise kavandatav lõppkuupäev: 15.08.2016.

Projekti nimetus: Puurkaevu, joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks seadmete    paigaldamine, septiku paigaldamine ja imbväljaku rajamine Viinakoa-Madise, Abja-Vanamõisa küla

 

 

4. Toetuse saaja: Arvo  Pihlapuu.

Toetuse suurus 2268,11.- eurot.

Toetuse omafinantseering 1133,89.- eurot.

Projekti elluviimise kavandatav lõppkuupäev: 15.07.2016.

Projekti nimetus: Septiku paigaldamine ja imbväljaku rajamine Penni-Kusta,         Laatre küla

 

5. Toetuse saaja: Mikk Lend.

Toetuse suurus 5192,26.- eurot.

Toetuse omafinantseering 2595,74.- eurot.

Projekti elluviimise kavandatav lõppkuupäev: 15.04.2016.

Projekti nimetus:  Puurkaevu, joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks ja vee  puhastamiseks  seadmete paigaldus Kaidiaia, Abjaku küla

 

6.Toetuse saaja: Uno  Rääbus.

Toetuse suurus 6500.- eurot.

Toetuse omafinantseering 6173,20.- eurot.

Projekti elluviimise kavandatav lõppkuupäev: 30.05.2016.

Projekti nimetus: Vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine  Luha, Abjaku küla

 

 

      7.Toetuse saaja: Leida Pärna.

      Toetuse suurus 2728,14.- eurot.

Toetuse omafinantseering 1363,86.- eurot.

Projekti elluviimise kavandatav lõppkuupäev: 15.07.2016.

Projekti nimetus: Salvkaevu rajamine, joogiveetorustiku rajamine ja vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine Vahtre, Abja-Vanamõisa küla

 

 

 

      8.Toetuse saaja: Kalmar  Rahu.

      Toetuse suurus 3984.- eurot.

Toetuse omafinantseering 1992,00.- eurot.

Projekti elluviimise kavandatav lõppkuupäev: 15.08.2016.

Projekti nimetus: Puurkaevu rajamine, veetõsteseadmete ja vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine, Miisku, Veskimäe küla

 

 

 

      9.Toetuse saaja: Malev Toom.

      Toetuse suurus 2285,00.- eurot.

Toetuse omafinantseering 1143,40.- eurot.

Projekti elluviimise kavandatav lõppkuupäev: 15.10.2016.

Projekti nimetus: Septiku paigaldamine ja imbväljaku rajamine , joogiveetorustiku          rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine Rõõmu, Raamatu küla