AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
SA Abja Haigla
Perearstid
Abja apteek
Hambaarst
Lõuna-Mulgimaa Puuetega Inimeste Ühing
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

SA Abja Haigla statsionaarse õendusabi osakonna patsiendiinfo

Statsionaarse õendusabi osakonda hospitaliseeritakse:

·        Eesti Haigekassas kindlustatud patsiendid kodudest perearsti saatekirja alusel;

·        Eesti Haigekassas kindlustatud patsiendid teistest kliinikutest suunava arsti saatekirja alusel;

·        Patsiendid, kes suudavad ravipäevade eest täies ulatuses ise tasuda (ei pea olema haigekassa kindlustatud). Vajalik perearsti saatekiri;

·        Info ja registreerimine telefonil 4355505

Hospitaliseerimisele ei kuulu:

·        Kindlustamata isikud;

·        Ägeda haiguse ja kindla diagnoosita haiged;

·        Ainult hooldust vajavad isikud;

·        Rahutud, agressiivsed ja psühhiaatrilist ravi vajavad patsiendid;

·        Puudulikult vormistatud saatekirjaga isikud.

Hospitaliseerimine osakonda toimub:

E-R kell 9.0014.00

 

Külastusajad:

E-P 14.00 – 18.30

Patsiente kutsutakse telefonile:

Tel 4355507 kell 16.00 – 19.00

 

Osakonna kodukord:

Äratus 06.00 – 07.00

Toitlustamine:

            Hommikusöök 09.00 – 10.00

            Lõunasöök        13.00 – 14.00

            Õhtusöök          18.00 – 19.00

            Õhtune tee       20.30 – 21.00

Protseduurid 07.00 – 15.00 või vastavalt määramisele

Öörahu 22.00 – 06.00

 

Teadmiseks

Kaasavõetud toiduaineid hoida külmakapis  (märkida peale nimi, palati number ja kuupäev). Personalil on õigus hävitada märgistamata, säilitamistähtaja ületanud ja riknemistunnustega  toit.

Ettepanekuid, kaebusi ja tänu võib esitada kirjalikult. Selleks ettenähtud blanketid asuvad valveõe toas. Täidetud blankett panna koridori seinal ettepanekute kasti.

Statsionaarse õendusabi osakonnas ravil viibimise ajal on keelatud alkoholi tarbida.  Haiglas ja haigla territooriumil on suitsetamine keelatud. Selle keelu rikkumisel kirjutatakse patsient koheselt haiglast välja.

Palume mitte kaasa võtta suurt rahasummat ega muid väärisesemeid. Kui Teil mingil põhjusel on kaasas väärisesemeid, raha, dokumente vms, palume need anda valveõele, kes paneb šeifi hoiule (patsientide tarbeks olev šeif asub raamatupidamises II korrusel). Haigla ei kanna vastutust hoiule mitteantud raha ja esemete eest.

Patsiendi isiklikud riided ja jalanõud hoiustatakse riidehoius (riided peavad olema puhtad), kuid omaste soovil võib nii riided kui ka jalanõud viia koju. Ebahügieeniliselt musti riideid haiglasse ei jäeta.

Ravil viibimise aja eest tuleb tasuda voodipäevatasu ja ravipäeva omaosalustasu.

Voodipäevatasu

Statsionaarsel  õendusabil viibimisel arvestatakse voodipäevatasu 2.50 eurot päev, maksimaalselt 10 voodipäeva eest (so 25 eurot)

Omaosalustasu

Statsionaarsel õendusabil viibimisel on omaosalustasu 15 % Eesti Haigekassa poolt kehtivast voodipäeva piirhinnast.

Haiglasse tulles võtke kaasa:

·        Isikut tõendav dokument

·        Perearsti või eriarsti saatekiri iseseisvale statsionaarsele õendusabile

·        Teile määratud krooniliste haiguste ravimid (nt parkinsoni tõve, vererõhu, diabeedi jne), mida kasutate kodus igapäevaselt

·        Teie käes olevad viimaste uuringute ja analüüside andmed

·        Vahetusjalatsid

·        Isiklikud hügieenitarbed: kamm, hambahari, meestel habemeajamisvehendid jne.

 

TERE TULEMAST