AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
SA Abja Haigla
Perearstid
Abja apteek
Hambaarst
Lõuna-Mulgimaa Puuetega Inimeste Ühing
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

SA Abja Haigla kodukord

Kõik tasulisel hooldusel ja statsionaarsel ravil viibivad kliendid (loe patsiendid) on kohustatud kinni pidama haigla kodukorrast. Korra rikkumine toob kaasa haiglast väljakirjutamise või hoolduslepingu lõpetamise.

 

·        Palatis on keelatud hoida kergesti riknevaid toite (sült, vorst, sink jms. salatid, piimasaadused jt.). Toidule kirjutatakse nimi ja kuupäev ( kui kuupäeva ei ole pakendil) ning asetatakse külmkappi. Säilitustähtaja ületanud  toidud hävitatakse, nende tarvitamine toiduks on keelatud. Hooldaja viib külmutuskappi ja toob sealt toidu neile, kes ise ei saa liikuda.

 

·        Patsiendid peavad hoidma ja austama puhtust ning korda, alluma personali korraldustele, suhtuma lugupidavalt ja heatahtlikult personali ning palatikaaslastesse.

 

·        Keelatud on esemete ja riiete asetamine aknalaudadele, radiaatoritele, nende kuhjamine voodisse jne. Riided peavad olema riidekapis või üleantud riidehoidu.

 

·        Must pesu antakse pesuperenaisele pesemiseks. Keelatud on musta pesu asetamine kappidesse, pesu pesemine ja palatis kuivatamine.

 

·        Raha ja väärtesemete hoidmine palatis on keelatud. Raha ja väärtesemed paigutatakse raamatupidamistoas asuvasse  patsientide  hoiukappi. Haiglast lahkudes hoiule pandud raha ja esemed tagastatakse. Kui patsient keeldub raha ja väärtesemete paigutamisest hoiukappi, siis nende kadumise eest haigla ei vastuta.

 

·        Haigla varasse ja üldkasutatavatesse ruumidesse tuleb suhtuda heaperemehelikult. Haiglas liikudes säilitada vaikust ja rahu. Vaikne tund on 15.00-16.00 ja öörahu algab kell 22.00. Selleks ajaks on kõik palatis ning televiisor ja raadio välja lülitatud.

 

·        Haiglas ja haigla territooriumil on suitsetamine keelatud

 

·        Haiglas on keelatud igasuguste alkohoolsete jookide tarvitamine.

 

·        Personali teadmata ja loata on haigla territooriumilt  väljumine keelatud.