AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
Mulgi Vallavolikogu komisjonid
Teenistujad
Abja Vallavolikogu 2013-2017
Vallavalitsus
Mulgi Vallavolikogu
Dokumendiregister ja kasutusjuhend
Õigusaktid
Blanketid
Perekonnatoimingud
Eelarve
Projektid
Arengukavad
Aastaaruanded
Ametijuhendid
Põhimäärused
Abja valla heakorraeeskiri
Palgaandmed
Aunimetused
Vabad töökohad
Valla asutused
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Komisjonide protokollid

Arengu- ja majanduskomisjoni 21.05.2015 istungi protokoll

Keskkona- ja korrakaitsekomisjoni 18.05.2015 istungi protokoll

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni 11.09.2014 istungi protokoll nr 10
materjalid sisaldavad eraelulisis andmeid, ei kuulu avalikustamisele kolmandatele isikutele, on ametialaseks kasutamiseks. kehtestatud juurdepääsupiirang 11.09.2014 kuni 11.09.2089 AvTS §35 lg 1 p 11-14 alusel.

Haridus- ja kultuurikomisjoni 29.08.2014 istungi protokoll nr 3

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni 14.08.2014 istungi protokoll nr 9
materjalid sisaldavad eraelulisis andmeid, ei kuulu avalikustamisele kolmandatele isikutele, on ametialaseks kasutamiseks. kehtestatud juurdepääsupiirang 14.08.2014 kuni 14.08.2089 AvTS §35 lg 1 p 11-14 alusel.

Keskkona- ja korrakaitsekomisjoni 06.08.2014 istungi protokoll nr 2

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni 12.06.2014 istungi protokoll nr 8
materjalid sisaldavad eraelulisis andmeid, ei kuulu avalikustamisele kolmandatele isikutele, on ametialaseks kasutamiseks. kehtestatud juurdepääsupiirang 12.06.2014 kuni 12.06.2089 AvTS §35 lg 1 p 11-14 alusel.

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni 15.05.2014 istungi protokoll nr 7
materjalid sisaldavad eraelulisis andmeid, ei kuulu avalikustamisele kolmandatele isikutele, on ametialaseks kasutamiseks. kehtestatud juurdepääsupiirang 15.05.2014 kuni 15.05.2089 AvTS §35 lg 1 p 11-14 alusel.

Arengu- ja majanduskomisjoni 14.05.2014 istungi protokoll

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni 14.04.2014 istungi protokoll nr 6
materjalid sisaldavad eraelulisis andmeid, ei kuulu avalikustamisele kolmandatele isikutele, on ametialaseks kasutamiseks. kehtestatud juurdepääsupiirang 14.04.2014 kuni 14.04.2089 AvTS §35 lg 1 p 11-14 alusel.

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni 17.03.2014 istungi protokoll nr 5
materjalid sisaldavad eraelulisis andmeid, ei kuulu avalikustamisele kolmandatele isikutele, on ametialaseks kasutamiseks. kehtestatud juurdepääsupiirang 17.03.2014 kuni 17.03.2089 AvTS §35 lg 1 p 11-14 alusel.

Keskkona- ja korrakaitsekomisjoni 17.03.2014 istungi protokoll nr 1

Haridus- ja kultuurikomisjoni 06.03.2014 istungi protokoll nr 2

Spordi- ja noorsootöökomisjoni 25.02.2014 istungi protokoll nr 2

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni 13.02.2014 istungi protokoll nr 4
materjalid sisaldavad eraelulisis andmeid, ei kuulu avalikustamisele kolmandatele isikutele, on ametialaseks kasutamiseks. kehtestatud juurdepääsupiirang 13.02.2014 kuni 13.02.2089 AvTS §35 lg 1 p 11-14 alusel.

Spordi- ja noorsootöökomisjoni 30.01.2014 istungi protokoll nr 1

Arengu- ja majanduskomisjoni 23.01.2014 istungi protokoll nr 1

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni 09.01.2014 istungi protokoll nr 3
materjalid sisaldavad eraelulisis andmeid, ei kuulu avalikustamisele kolmandatele isikutele, on ametialaseks kasutamiseks. kehtestatud juurdepääsupiirang 09.01.2014 kuni 09.01.2089 AvTS §35 lg 1 p 11-14 alusel.

Haridus- ja kultuurikomisjoni 02.01.2014 istungi protokoll nr 1

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni 12.12.2013 istungi protokoll nr 2
materjalid sisaldavad eraelulisis andmeid, ei kuulu avalikustamisele kolmandatele isikutele, on ametialaseks kasutamiseks. kehtestatud juurdepääsupiirang 12.12.2013 kuni 12.12.2088 AvTS §35 lg 1 p 11-14 alusel.

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni 22.11.2013 istungi protokoll nr 1
materjalid sisaldavad eraelulisis andmeid, ei kuulu avalikustamisele kolmandatele isikutele, on ametialaseks kasutamiseks. kehtestatud juurdepääsupiirang 22.11.2013 kuni 22.11.2088 AvTS §35 lg 1 p 11-14 alusel.