AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Valimiskomisjon

Abja valla valimiskomisjon on alaliselt tegutsev ja selle liikmed on:


Esimees - Milja Janson
Aseesimees- Eda Misjuk
Liikmed: Irene Kordziejonek, Aino Laisaar, Lia Kuik
Asendusliige: Elo Saar

Abja valla valimiskomisjon asukoht:
Abja Vallavalitsuses kabinet 14 aadressil Pärnu mnt 30 Abja-Paluoja Abja
vald Viljandimaa 69403.

Abja valla valimiskomisjoni kontakttelefon: 4354788