AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Ohtliku jäätmed

Kodumajapidamistes tekkinud ohtlikke jäätmeid kogutakse Abja-Paluojal, Pärnu mnt 25a asuvas ohtlike jäätmete kogumiskonteineris, mille tühjendamist korraldab OÜ EKOSERVIS.

Ohtlike jäätmete kogumiskonteiner on avatud:
Kolmapäeval kell: 15.00 – 18.00
Laupäeval    kell: 11.00 - 14.00

Tuua võib järgmisi ohtlikke jäätmeid:
pliiakud
patareid
värvi-, laki- ja lahustijäätmed (vedelad)
värvi, lakijäätmed (tahked)
õlijäätmed (vedelad)
õlijäätmed (tahked)
õlifiltrid
päevavalguslambid
suuregabariidiline kodutehnika (TV, kuvar)
suuregabariidiline kodutehnika (külmikud)
tahmakassetid
ravimid
teravad ja torkivad esemed
mürkkemikaalid ja teised kemikaalid
tulekustutid
elavhõbe ehedal kujul