AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Pakendijäätmed

Tootjavastutuse rakendamiseks on Eestis loodud kolm pakendijäätmete kogumisega tegelevat pakendiorganisatsiooni: MTÜ Pakendiringlus ja MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon tegelevad segapakendi (metall, plast, klaas, paber-papp jne) ning MTÜ Eesti Pandipakend tegeleb pandiga koormatud joogipakendi kogumise ning taaskasutamisega. Süsteemi toimimiseks on pakendeid tootvad ettevõtted (n. toiduainete tööstusettevõtted, hulgilaod) ja pakendeid importivad ettevõtted delegeerinud oma kohustused taaskasutusorganisatsioonidele, kes omakorda ostavad pakendijäätmete kogumisteenust kas kaubandusettevõtetelt (kes müüvad pandipakendit) või jäätmekäitlusettevõtetelt (kes koguvad ja taaskasutavad segapakendit).

 Abja vallas asuvad järgmised pakendikogumiskonteinerid:

MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon

Segapakendi kogumiskonteiner

Raudtee 4, Abja-Paluoja

Suurus 0,66 m3

Tühjendab Veolia Keskkonnateenused AS

Segapakendi kogumiskonteiner

Kamara küla

Suurus 0,66 m3

Tühjendab Veolia Keskkonnateenused AS

 

 

 

 

MTÜ Pakendiringlus

 

 

 

Segapakendi kogumiskonteiner

Raudtee 2, Abja-Paluoja

Suurus 0,60  m3

Tühjendab Veolia Keskkonnateenused AS