AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
Abja-Paluoja suusarada
MULGI SUUSAMARATONID
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

II Mulgi Suusamaraton

Toimumine
26.02.11, Abja-Paluoja, Abja Gümnaasimi staadion

II Mulgi suusamaraton 30 km ja 15 km start kell 12:00
Lastesõidud start kell 11:00 
 
Korraldaja
Abja Vallavalitsus koostöös Abja Gümnaasiumiga

Distantsid
• Lastesõidud: 400m, 800m, 1200m
• 15km suusasõit
• II Mulgi suusamaraton 30km

Tehnilised tingimused
Kõik suusadistantsid sõidetakse klassikalises tehnikas.

15km suusasõit ja II Mulgi suusamaraton sõidetakse 5km pikkusel ringil, mida tuleb läbida vastavalt 3 ja 6 korda. 15km suusasõidul ja II Mulgi suusamaratonil on ühine start. Mõlema distantsi puhul toimub paremusjärjestuse selgitamine ja ajavõtt elektrooniliselt kiipsüsteemi kasutades. 15km suusasõidule ja II Mulgi suusamaratonile lubatakse sõitma 1997a. ja varem sündinud suusatajaid. Finiš suletakse kell 17.00. 

Lastesõidud viiakse läbi ühisstardist 400m pikkusel ringil. Lastesõitudel aega ja kohta ei fikseerita.

Suusaraja kohta saab infot internetist
sport.err.ee/lumeinfo.php.

II Mulgi suusamaratoni raja skeem

Vanuseklassid
Lastesõidud:
   400m (2003. aastal ja hiljem sündinud)
   800m (2001-2002. aastal sündinud)
   1200m (1998-2000. aastal sündinud)

15km sõit: 
Vanuseklasside arvestust ei peeta, arvestust peetakse vaid meeste ja naiste arvestuses.

II Mulgi suusamaraton 30 km:
Mehed:
   M14 (1997)
   M16 (1995-1996)
   M18 (1993-1994)
   M (1992-1972)
   M40 (1962-1971)
   M50 (1952-1961)
   M60 (1942-1951)
   M70+ (1941.....)
Naised:
   N14 (1997)
   N16 (1995-1996)
   N18 (1993-1994)
   N (1992-1972)
   N40 (1962-1971) 
   N50 (1952-1961)
   N60 (1942-1951)
   N70+ (1941.....)

Registreerimine
Lastesõitutele registreerimine toimub võistluspäeval stardipaigas 10.00st kuni 10.45ni.
15km suusasõidule ja II Mulgi suusamaratonile saab eelregistreeruda internetis
www.sportinfo.ee kuni 23.02.11 ja kohapeal ürituse toimumise päeval kuni kella 11.30ni.
Stardinumbrite väljastamine toimub ürituse toimumise päeval kella 10.00-11.30ni.
Ümberregistreerida saab kell 10.00-11.30ni, ümberegistreermise tasu on 3 eurot.
Võistluste registratuur asub Abja Gümnaasiumi spordihoone fuajees.

Osavõtutasu
• Lastesõidud on kõigile osavõtjatele tasuta!

 

Eelregistreerimine
kuni 23.02.2011

Registreerimine kohapeal
26.02.2011 kuni 11:30-ni
 

30 km maraton

10 EUR
(156 EEK)

20 EUR
(312 EEK)

30 km (sündinud 1993 ja hiljem
ning 1951 ja varem)

5 EUR
(78 EEK) 

10 EUR
(156 EEK)

15 km suusasõit 

5 EUR
(78 EEK) 

10 EUR
(156 EEK)

15 km (sündinud 1993 ja hiljem
ning 1951 ja varem) 

2,5 EUR
(39 EEK)

5 EUR
(78 EEK) 


Osavõtutasu sisaldab: stardinumbrit, ajavõttu, tähistatud suusarada, diplomit (aeg ja koht), toitlustuspunkte rajal, toitlustust ja vajadusel arstiabi.

Autasustamine
Kõiki lastesõitudes osalejaid autasustatakse diplomi ja auhinnaga. 15km suusasõidu kolme paremat mees-ja naissõitjat autasustakse karikaga. II Mulgi suusamaratoni vanuseseklasside parimaid autasustatakse karikaga, lisaks autasustatakse kolme paremat mees-ja naissõitjat karikaga. Lisaks parematele auhinnad sponsoritelt.

Toitlustamine
Rajal paikneb 1 toitlustuspunkt, kus pakutakse teed, spordijooki ning energiat andvaid suupisteid. Pärast ürituse lõppu pakutakse suppi.

Protestid
Protestid tuleb esitaja kirjalikult võistluste registratuuri. Protestid mis puudutavad esimest 100 võistlejat, tuleb esitada 15 min pärast 100nda võistleja finišeerimist. Ülejäänud võistlejate suhtes 15 min pärast viimase osaleja finišeerimist. Protestid vaatab läbi võistluste korralduskomitee. Protesti esitamise tasu on 10 eurot, mis tagastatakse protesti esitajale protesti rahuldamisel.

Vastutus
Osaleja kinnitab registreerumisega, et vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb täielikult omal vastutusel.

Finišikoridorist väljumisel tagastada kiip korraldajatele. Kaotatud kiibist tuleb teatada koheselt ürituse korraldajaid. Osavõtja vastutab kiibi eest materiaalselt alates selle kättesaamisest koos stardimaterjalidega kuni äraandmiseni. Kiibi kaotamisel või tagastamata jätmisel peab osavõtja tasuma trahvi 15 eurot.

Force Majeure
Ürituse mittetoimumise korral võistluste korraldajatest mitteolenevatel asjaoludel, ei tagastata osalustasu. Otsuse ürituse mittetoimumise osas otsustab korralduskomitee.

Lisainfo
Riho Ots - suusarajad (5629 2537)
Mikola Misjuk - kõik muu (5341 5281