AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
Mulgi Vallavolikogu komisjonid
Teenistujad
Abja Vallavolikogu 2013-2017
Vallavalitsus
Mulgi Vallavolikogu
Dokumendiregister ja kasutusjuhend
Õigusaktid
Blanketid
Perekonnatoimingud
Eelarve
Projektid
Arengukavad
Aastaaruanded
Ametijuhendid
Põhimäärused
Abja valla heakorraeeskiri
Palgaandmed
Aunimetused
Vabad töökohad
Valla asutused
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Aukodanikud

Aukodanik 2000 - Elli-Marie Leola
Aukodanik 2003 - Aksel Tiideberg
Aukodanik 2004 - Paul Lehesmets
Aukodanik 2005 - Heino Einer
Aukodanik 2006 - Ülo Viner
Aukodanik 2006 - Marie Sink
Aukodanik 2007 - Aarne Lepik
Aukodanik 2008 - Hilma Allvee
Aukodanik 2008 - Peeter Lapp
Aukodanik 2009 - Ene Sepp
Aukodanik 2010 - Enno Liiber
Aukodanik 2011 - Valdo Värk
Aukodanik 2012 - Malle Kask
Aukodanik 2012 -Einart Kask
Aukodanik 2015 -Rosalie Ralja