AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
Mulgi Vallavolikogu komisjonid
Teenistujad
Abja Vallavolikogu 2013-2017
Vallavalitsus
Mulgi Vallavolikogu
Dokumendiregister ja kasutusjuhend
Õigusaktid
Blanketid
Perekonnatoimingud
Eelarve
Projektid
Arengukavad
Aastaaruanded
Ametijuhendid
Põhimäärused
Abja valla heakorraeeskiri
Palgaandmed
Aunimetused
Vabad töökohad
Valla asutused
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Alatiste komisjonide koosseis

REVISJONIKOMISJON (põhimäärus)

Marju Mäger - esimees
Jüri Patune
Peeter Lääne

ARENGU- JA MAJANDUSKOMISJON (põhimäärus)

Ilmar Kallak - esimees
Peeter Mõttus
Endel Petermann
Rein Mägi
Valdo Värk

KESKKONNA- JA KORRAKAITSEKOMISJON (põhimäärus)

Andres Räägel - esimees
Viktor Škurin
Üllar Palulill
Kärdi Loit
Urmas Põllumäe

SOTSIAAL- JA TERVISHOIUKOMISJON (põhimäärus)

Reet Paju - esimees
Laine Lindvest
Kersti Purge
Kai Jõeste
Tiiu Sommer

HARIDUS- JA KULTUURIKOMISJON (põhimäärus)

Ürjo Mälksoo - esimees
Karin Sepp
Raivo Kutser
Ingrid Kõiv
Aime Hunt
Marju Mäger
Evi Repponen

SPORDI- JA NOORSOOTÖÖKOMISJON (põhimäärus)

Imre Jugomäe - esimees
Karl Menning
Guldar Järve
Eveli Allik
Jaanis Roots
Taevo Viitas