AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
Mulgi Vallavolikogu komisjonid
Teenistujad
Abja Vallavolikogu 2013-2017
Vallavalitsus
Mulgi Vallavolikogu
Dokumendiregister ja kasutusjuhend
Õigusaktid
Blanketid
Perekonnatoimingud
Eelarve
Projektid
Arengukavad
Aastaaruanded
Ametijuhendid
Põhimäärused
Abja valla heakorraeeskiri
Palgaandmed
Aunimetused
Vabad töökohad
Valla asutused
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Vallavolikogu koosseis

Villu Võsa
Vallavolikogu esimees
Valimisliit Koduvald Abja
villu[ät]abja.ee

Andres Räägel
Vallavolikogu aseesimees
Eesti Keskerakond
nuuskurloom[ät]gmail.com

Taevo Viitas
Vallavolikogu liige
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
taevo[ät]abja.ee

Marju Mäger
Vallavolikogu liige
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
marjumager[ät]gmail.com

Eveli Allik
Vallavolikogu liige
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
eveli.allik[ät]gmail.com

Jüri Patune
Vallavolikogu liige
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
patune[ät]hot.ee

Urmas Põllumäe
Vallavolikogu liige
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
urmaspyllum[ät]hot.ee

Peeter Lääne
Vallavolikogu liige
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
peeter[ät]vnpu.ee

Peeter Mõttus
Vallavolikogu liige
Eesti Keskerakond

peeter.mottus[ät]mail.ee

Imre Jugomäe
Vallavolikogu liige
Eesti Keskerakond
imre.jugomae[ät]gmail.com

Ürjo Mälksoo
Vallavolikogu liige
Eesti Keskerakond
silvia[ät]abjag.vil.ee

Ingrid Kõiv
Vallavolikogu liige
Eesti Keskerakond
ingikoiv[ät]hot.ee

Mari Saarela
Vallavolikogu liige
Valimisliit Koduvald Abja
mari[ät]abja.ee

Reet Paju
Vallavolikogu liige
Valimisliit Koduvald Abja
reetpaju1[ät]gmail.com

Ilmar Kallak
Vallavolikogu liige
Valimisliit Koduvald Abja
ilmarkallak[ät]hot.ee