AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Talguliste üleskutse

HEA EESTIMAA RAHVAS!

Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud kutsub Sind osalema MUINSUSKAITSE TALGUÄEVAL
16. mail 2009!

Üle 200 kultuurimälestise üle kogu Eesti ootab laupäeval, 16. mail 2009 abikäsi, kes aitaksid teha heakorrastustöid. Koonduge sõprus- ja ametkondadena ja aidake heakorrastada kaunist kirikuaeda või kalmistut, parki või linnamäge, tuletorni või vesiveskit, maalinna või mõisakompleksi. Nii aitame hoida ja säilitada meie ühist kultuuripärandit, avastame uusi paiku, saame rohkem teada kaitsealustest kultuurimälestistest, sõlmime uusi tutvusi, loome uusi traditsioone.

Talgud on Eestis traditsiooniline koos töö tegemise viis juba ammustest aegadest. Talgukoha juurest Eestimaa kaardil, www.umarlaud.eu,  leiad tehtavate tööde kirjelduse, kogunemise koha ja kellaaja, kutsuja telefoninumbri. Kui Sul on võimalus kaasa võtta lisatööriist vajalike tööde tegemiseks, on kutsuja tänulik. Tuli ju naabrimees talgutele oma vankri ja hobusega, naabriperenaine rehaga. Registreerimisega aitad kutsujal päeva paremini korraldada. Ootavad ja vastu võtavad Teie abikäe talgukohtades kirikuõpetajad, muuseumitöötajad, looduskaitsjad, vallavalitsuste töötajad, juristid ja hambaarstid - peremehed ja perenaised. Hea päevatöö järel võib sind oodata maitsev kehakinnitus ja meeldiv heaolutunne tehtust. Koos korda tehtud paik seisab kui imeväel paremini korras ka edaspidi. Loodud uued tutvused ja head suhted jäävad kestma pikemaks ajaks

REGISTREERUGE MUINSUSTALGULISEKS www.umarlaud.eu või KOHALKUS OMAVALITSUSES!

Talgutele on oodatud ka lapsed Õpetame lastele meie ajaloopärandisse austavat suhtumist, püüame kujundada meid ümbritsevat keskkonda ajaloolist sõnumit säästes ja esile tõstes, propageerime traditsioonilisi materjale ja töövõtteid, peame au sees oma esivanemate eluviise, püüame mõista nende valikuid.

20. aastat tagasi tõi muinsuskaitseliikumine välja Eesti lipu ja aitas taastada Eesti omariikluse. Ka täna on muinsuskaitsele tähtis meie kõigi osalus ja tähelepanu, seda aga meieni säilinud ja kaitse all oleva kultuurimälestise eest hoolitsedes.

Eestimaal on väga kirju ja mitmekihiline ajalugu. Erinevatest ajalooperioodidest on meieni säilinud hulgaliselt meile ammu armsaks saanud ja meie riiki rikastavaid hooneid ja kultuurmaastikke. Kuhu viid kaunil päeval oma külalise? Ikka looduslikult kaunisse paika, parki, vanalinna, linnamäele, pühasse hiide, kirikuaeda, mõisasüdamesse, maalinnusesse. Kõik need kohad on meile tähtsad. Oleme rahvana nende väärtuste esiletoojad, edasikandjad, pärijad ja pärandajad. Olgem siis oma tähelepanu ja osalusega ka nende korrashoidjad ja tuleviku eest seisjad.

Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud on 4. märtsil 2008 kokku kutsutud sõltumatu vabatahtlike kodanike ühendus eesmärgiga kaasata kogu Eestimaa ühiskond kaasa rääkima kultuurimälestiste murelikust olukorrast ja saatusest. Ümarlaua ümber koondus ligi 50 vabatahtlikku, et avaldada arvamust ja teha ettepanekuid erinevatele ametkondadele, kelle tegevusest ja eelarveprioriteetidest sõltub Eesti kultuuripärandi tulevik.

 

Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud

www.umarlaud.eu