AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
Abja valla asutused ja ettevõtted
MTÜ-d ja seltsid
Abja-Paluoja Postkontor
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

MTÜ Kodukuru

MTÜ Kodukuru on loodud 2006.aastal.

Juhatuse liikmed:

Vivian Patune  
Tel. 56640002
E-mail: vivian.patune[ät]gmail.com

Eve Lepmets
Tel. 5277651
       4354783
E-mail: eve[ät]abja.ee

Kaupo Välba
Tel. 5032121
E-mail: kaupoabja[ät]hot.ee


ÜHINGU EESMÄRGID

*Abja valla ja Abja-Paluoja linna elukeskkonna väärtustamine

*Piirkonna ajalooliste, kultuurilooliste, looduslike ja teiste turismiobjektide väljaselgitamine, korrastamine, säilitamine, arendamine ning nende tutvustamine

*Turismi arendamine. Turismi- ja keskkonnaalase info haldamine ning levitamine

*Abja vallamuuseumi edasiarendamine ja atraktiivsemaks muutmine

*Piirkonna ajaloo ja rahvakultuuri uurimine, kogumine ja arendamine

*Abja piirkonnast turismi ja rahvuslikku käsitööd õppima asunud noorte toetamine ja nendega koostöö arendamine

*Piirkonna säästva arengu ja loodushoiu põhimõtete elluviimisele kaasaaitamine

*Piirkonna erinevate huvigruppide ühendamine koostöö edendamiseks