AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Sõprusleping (Eesti keeles)

 

Eesti Abja vald ja Soome Nummi-Pusula vald sõlmivad selle lepinguga ametlikult valdadevahelise sõprussuhte.

Valdadevahelise sõprustegevuse edendamiseks teevad vallad koostööd järgmistel tegevusaladel:

1.       valdade valitsuste, tegevusalade ja volikogude esindamisalane   koostöö;
2.       teadmiste ja kogemuste vahetus;
3.       kultuuri- ja spordialane koostöö (vahetus);
4.       valdades tegutsevate ettevõtete, ühingute ja organisatsioonide omavahelise koostöö arendamine;
5.       koostöö Euroopa ühinemisega seonduvates küsimustes.

Lisaks sellele lepingule on koostatud konkreetne tegevusprogramm, mida uuendatakse iga kahe aasta möödudes.
Käesolev leping on jõus määratama ajaks. Lepingu kehtivust ja muutmise vajadust arutatakse alati uut tegevusprogrammi koostades.

Lisa: tegevusprogramm

Abja-Paluojal 2004          Nummi-Pusulassa 2004

Abja vald                        Nummi-Pusula vald

Villu Võsa                      Unto Murto

Vallavanem                     Vallavanema k.t        

Lisa

Abja valla ja Nummi-Pusula valla sõpruslepinguga liituv tegevusprogramm aastateks 2004-2007

Abja valla ja Nummi-Pusula valla sõpruslepinguga liituv tegevusprogramm aastateks 2004-2007 on kokku lepitud järgmises:

Nummi-Pusula vallast osaleb valla esindajana neli ametnikku ja võimaluse korral ka rahvamuusik ja tantsurühm Abja suvepäevadel 29.07-01.08.2004 Abja esmamainimise 500.aasta tähistamisel.

Nummi-Pusula vald abistab Abja valda EL-u toetuse saamiseks Abja arenguprojektidele (EL-u erinevad programmid ja rahastamisallikad).

Nummi-Pusula vald alustab läbirääkimisi koostööst päästeameti eelkutseõppe alustamiseks Abja Gümnaasiumis.

Alustatakse koostööd koolide ja õpilaste vahel:

·         tutvumiskülastused

·         õpilaste ja õpetajate vahetus

·         keeleõpe (soome ja eesti) E-õppe põhimõttel

·         selgitada võimalusi ühiseks osalemiseks EL-u Comenius-projektis

Nummi-Pusula vald jagab oma oskusi Abja vallale omavalitsuse administreerimisest ja strateegiast, majandamisest ning regionaalsest koostööst.

Alustatakse valdade ettevõtjate, ühistute ja organisatsioonide koostööd.

Valdades korraldatakse valla teemalised näitused 2004-2007:

·         teema – valdade tutvustus

·         vorm – fotod ja pildid (maalid)

Abja-Paluojal 2004                     Nummi-Pusulassa 2004

Abja vald                                   Nummi-Pusula vald

Villu Võsa                                 Unto Murto

Vallavanem                               Vallavanema k.t