AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
SA Abja Haigla
Perearstid
Abja apteek
Hambaarst
Lõuna-Mulgimaa Puuetega Inimeste Ühing
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Lõuna-Mulgimaa Puuetega Inimeste Ühing

Lõuna-Mulgimaa Puuetega Inimeste Ühing on loodud 09.juunil 2006.a.
Tänaseks on ühingul 50 liiget.

Lõuna-Mulgimaa Puuetega Inimeste Ühingu koosolekud toimuvad iga kuu teisel teisipäeval, algusega kell 11.30 Abja vallamaja saalis.
Kuna ühingusse kuulub ka Mõisaküla linna rahvast, siis võivad üritused toimuda ka aeg-ajalt Mõisakülas.
Infot saab telefonilt 436 4405, Mari Saarela

MTÜ Lõuna-Mulgimaa Puuetega Inimeste Ühingu PÕHIKIRI