AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
Mulgi Vallavolikogu komisjonid
Teenistujad
Abja Vallavolikogu 2013-2017
Vallavalitsus
Mulgi Vallavolikogu
Dokumendiregister ja kasutusjuhend
Õigusaktid
Blanketid
Perekonnatoimingud
Eelarve
Projektid
Arengukavad
Aastaaruanded
Ametijuhendid
Põhimäärused
Abja valla heakorraeeskiri
Palgaandmed
Aunimetused
Vabad töökohad
Valla asutused
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Abja Vallavolikogu istungite protokollid

 2016  2015  2014 2013 2012 2011  2010  2009  2008  2007  2006

2017.a. VOLIKOGU PROTOKOLLID

Volikogu protokoll nr 38   18. mai 2017
otsus nr 130 "Abja, Halliste, Karksi valla ja Mõisaküla linna ühinemisel moodustatava Mulgi valla territooriumil valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine" 
otsus nr 131 "Abja, Halliste, Karksi valla ja Mõisaküla linna ühinemisel moodustatava Mulgi Vallavolikogu liikmete arvu määramine"
otsus nr 132
"Abja, Halliste, Karksi valla ja Mõisaküla linna ühinemisel moodustatava Mulgi Vallavolikogu valimiste korraldamiseks valla valimiskomisjoni moodustamine"
otsus nr 133
"Abja valla osalemine mittetulundusühingus Viljandimaa Ühistranspordikeskus"    Asutamisleping    Põhikiri        
otsus nr 134 "Mõisaküla Linnavolikogu 16.02.2017 otsuse nr 6 "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks ja hanke korraldamiseks" kooskõlastamine"

Volikogu protokoll nr 37   20. aprill 2017
otsus nr 127 "Abja Vallavalitsuse konsolideeritud 2016 aasta majandusaasta aruande kinnitamine "  2016 majandusaasta aruanne
otsus nr 128 "Halliste Vallavolikogu 23.03.2017 otsuse nr 7 "Nõusoleku andmine laenu võtmiseks" kooskõlastamine"
otsus nr 129
"Osalemine MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskuse loomisel"

Volikogu protokoll nr 36   30. mätrs 2017
otsus nr 125 "Kaasfinantseerimiseks nõusoleku andmine" 
otsus nr 126 "Projekti "Abja lasteaiahoone energiatõhususe edendamine" abikõlbliku summa omafinantseeringu katmine"

Volikogu protokoll nr 35   22. veebruar 2017
otsus nr 116 "Rahaliste vahendite jäägi jaotus" 
otsus nr 117 "Loa andmine laenu võtmiseks"
määrus nr 58
"Abja valla 2017 aasta eelarve vastuvõtmine"
otsus nr 118
"Kaasfinantseerimiseks nõusoleku andmine"
otsus nr 119 "Taotluse esitamine lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse saamiseks" 
määrus nr 59 "Tugiisiku teenuse osutamise kord"
otsus nr 120
"Mõisaküla Linnavolikogu 16.02.2017 otsuse nr 7 "Mõisaküla linna osalemine projektis" Mõisaküla linna ÜVK torustike ehitamise I etapp" kooskõlastamine" 
otsus nr 121 "Abja Vallavolikogu 26.05.2016 otsuse nr 97 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine" osaline muutmine" 
otsus nr 122 "Abja Vallavolikogu 23.09.201 otsuse nr 44 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine" muutmine"
otsus nr 123 "Revisjonikomisjoni 2017. aasta tööplaani kinnitamine" 
otsus nr 124 "Vallavanema puhkus"

Volikogu protokoll nr 34   26. jaanuar 2017
otsus nr 112 "Kaasfinantseeringuks nõusoleku andmine" 
määrus nr 57 "Abja Vallavolikogu 19.02.2013 määruse nr 99 "Abja Vallavalitsuse ametiasutuse teenistujate palgajuhend" lisa muutmine"
otsus nr 113
"Abja Vallavolikogu 27.02.2014 otsuse nr 21 "Vallavanemale töötasu  ja hüvitise määramine" muutmine"
otsus nr 114
"Abja Vallavolikogu 26.05.2017 otsuse nr 97 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine" osaline muutmine"
otsus nr 115 "Vallavara omandamine"