AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Sõprusleping (Soome keeles)

YSTÄVYYSKUNTASOPIMUS NUMMI-PUSULAN KUNNAN JA ABJAN KUNNAN VÄLILLÄ

 Virolainen Abjan kunta ja suomalainen Nummi-Pusulan kunta virallistavat tällä sopimuksella ystävyyskuntasuhteensa.

 Kuntien välisen ystävyystoiminnan edistämiseksi kunnat toteuttavat yhteistyötä seuraavilla osa-alueilla:

 1.kuntien hallinnon, toimialojen ja edustuksellisen demokratian välinen yhteistyö

2.tietojen ja osaamisen vaihto

3.kulttuurin ja urheilun vaihto

4.kunnissa toimivien yritysten, yhteisöjen ja järjestöjen välisen yhteistyön kehittäminen

5. yhteistyö Euroopan yhdentymiseen liittyvissä kysymyksissä

Tämän sopimuksen liitteeksi on laadittu yksityiskohtainen hankeohjelma, joka uusitaan kahden vuoden välein.

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen voimassa olosta ja muutostarpeistakeskustellaan aina uutta hankeohjelmaa valmisteltaessa.

Abja-Paluojassa 2004 Nummi-Pusulassa 2004

ABJAN KUNTANUMMI-PUSULAN KUNTAVillu Vosa Unto Murto
Kunnanjohtaja Vs. kunnanjohtaja

LIITE  Hankeohjelma

LIITE

ABJAN KUNNAN JA NUMMI-PUSULAN KUNNAN YSTÄVYYSKUNTASOPIMUKSEEN LIITTYVÄ HANKEOHJELMA VUOSILLE 2004-2007

Abjan kunnan ja Nummi-Pusulan kunnan ystävyyskuntasopimukseen liittyvästä hankeohjelmasta vuosille 2004-2007 on sovittu seuraavaa:

Nummi-Pusulan kunnasta osallistuu neljä virallista kunnan edustajaa sekä mahdollisuuksien mukaan pelimanni ja kansan-tanhuryhmä Abjan kesäpäiville 29.7.-1.8.2004.Abja kunnan täyttäessä 500 vuotta.

Nummi-Pusulan kunta avustaa Abjan kuntaa EU-osarahoituksen saamisessa Abjan kunnan kehittämishankkeisiin (EU:n eri ohjelmat ja rahoituslähteet).

Nummi-Pusulan kunta aloittaa yhteistyöneuvottelutpelastuspalvelun esiammattikoulutuksesta Abjan lukiossa.

 Aloitetaan kuntien välillä koulutoimen oppilaitos- ja oppilasyhteistyö:

-tutustumiskäynnit

-oppilasvaihto ja opettajavaihto

-kielten (suomi ja viro) opiskelu eLearning-periaatteella

-selvitetään mahdollisuudet yhteiseen EU:n Comenius-hankkeeseen

 Nummi-Pusulan kunta jakaa osaamistaan Abjan kunnalle

kunnallishallinnosta/kuntastrategiat, kunnallistaloudesta ja seutuyhteistyöstä (Hiiden pilotti) sekä kunnallinen viestintä ja markkinointi (imago ja progil).

 Aloitetaan kuntien yritysten, yhteisöjen ja järjestöjen yhteistyö.

Kunnissa järjestetään Kunta-aiheiset näyttelyt2004-2007

-teema: kuntien esittely, näyttely: valokuvia ja maalauksia


Abja-Paluojassa 2004 Nummi-Pusulassa 2004

ABJAN KUNTANUMMI - PUSULAN KUNTA


Villu Vosa Unto Murto
Kunnanjohtaja Vs. kunnanjohtaja