AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
Mulgi Vallavolikogu komisjonid
Teenistujad
Abja Vallavolikogu 2013-2017
Vallavalitsus
Mulgi Vallavolikogu
Dokumendiregister ja kasutusjuhend
Õigusaktid
Blanketid
Perekonnatoimingud
Eelarve
Projektid
Arengukavad
Aastaaruanded
Ametijuhendid
Põhimäärused
Abja valla heakorraeeskiri
Palgaandmed
Aunimetused
Vabad töökohad
Valla asutused
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Aastaaruanded

Aastaaruanne 2016

Aastaaruanne 2015  Revisisjoni komisjoni akt ja vastus

Aastaaruanne 2014  Revisisjoni komisjoni akt ja vastus

Aastaaruanne 2013

Aastaaruanne 2012

Aastaaruanne 2011

Aastaaruanne 2010

Aastaaruanne 2009

Aastaaruanne 2008
Audiitorbüroo ELSS AS audiitori järeldusotsus Abja Vallavolikogule

Aastaaruanne 2007
Audiitorbüroo ELSS AS audiitori järeldusotsus Abja Vallavolikogule

Aastaaruanne 2006
Audiitorbüroo ELSS AS audiitori järeldusotsus Abja Vallavolikogule

Aastaaruanne 2005
Audiitorbüroo Elss AS audiitori järeldusotsus Abja Vallavolikogule

2005 ja 2006 aastaaruanne on allalaetav Pdf-tüüpia failina. Pdf-tüüpi faile saab vaadata vabavarana levitatava programmiga Adobe Acrobat Reader, mille saab Adobe kodulehelt