AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
Mulgi Vallavolikogu komisjonid
Teenistujad
Abja Vallavolikogu 2013-2017
Vallavalitsus
Mulgi Vallavolikogu
Dokumendiregister ja kasutusjuhend
Õigusaktid
Blanketid
Perekonnatoimingud
Eelarve
Projektid
Arengukavad
Aastaaruanded
Ametijuhendid
Põhimäärused
Abja valla heakorraeeskiri
Palgaandmed
Aunimetused
Vabad töökohad
Valla asutused
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Eelarve

Abja Vallavalitsuse eelarve 2016   Lühiülevaade

Abja Vallavalitsuse eelarve 2015

Abja Vallavalitsuse eelarve 2015

Abja Vallavalitsuse eelarve 2014

Abja Vallavalitsuse eelarve 2013      seletuskiri

Abja Vallavalitsuse eelarve 2012
Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegavusalade järgi 
Abja Vallavalitsuse eelarve 2011
tulud  kulud
Abja Vallavalitsuse eelarve 2010 seletuskiri

Abja Vallavalitsuse eelarve 2009 

Abja Vallavalitsuse eelarve 2008
Abja Vallavalitsuse eelarve 2007
Abja Vallavalitsuse eelarve 2006

Abja Vallavalitsuse eelarve 2005
Abja Vallavalitsuse eelarve 2004
Abja Vallavalitsuse eelarve 2003
Abja Vallavalitsuse eelarve 2002