AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
Mulgi Vallavolikogu komisjonid
Teenistujad
Abja Vallavolikogu 2013-2017
Vallavalitsus
Mulgi Vallavolikogu
Dokumendiregister ja kasutusjuhend
Õigusaktid
Blanketid
Perekonnatoimingud
Eelarve
Projektid
Arengukavad
Aastaaruanded
Ametijuhendid
Põhimäärused
Abja valla heakorraeeskiri
Palgaandmed
Aunimetused
Vabad töökohad
Valla asutused
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Abja Vallavolikogu

Abja Vallavolikogu valiti neljaks aastaks
2013. aasta 20. oktoobril. 
Valimistulemuste alusel jaotusid kohad 15 liikmelises volikogus järgmiselt: 
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 6 kohta
Eesti Keskerakond 5 kohta 
Valimisliit Koduvald Abja 4 kohta

Vallavolikogu koosseis

Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisud

Vallavolikogu alatiste komisjonide istungite protokollid 

Volikogu istungite protokollid

Vallavolikogu istungid toimuvad üldjuhul kord kuus
Volikogu puhkab juulis.