AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
Mulgi Vallavolikogu komisjonid
Teenistujad
Abja Vallavolikogu 2013-2017
Vallavalitsus
Mulgi Vallavolikogu
Dokumendiregister ja kasutusjuhend
Õigusaktid
Blanketid
Perekonnatoimingud
Eelarve
Projektid
Arengukavad
Aastaaruanded
Ametijuhendid
Põhimäärused
Abja valla heakorraeeskiri
Palgaandmed
Aunimetused
Vabad töökohad
Valla asutused
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Vallavalitsuse liikmed

Vallavanem Peeter Rahnel
435 4781
peeter[ät]abja.ee  

Aili Kangro (tel. 5698 9639, e-post: aili[ät]oilterm.ee)

Richard Liivak (tel. 51 64 776)

Raul Song (52 46 160, e-post: raulsong[ät]hot.ee)

Valdo Värk (56562796, e-post: valdo.vark[ät]gmail.com)


2017.a vallavalitsuse protokollid

2016.a vallavalitsuse protokollid

2015.a vallavalitsuse protokollid

2014.a vallavalitsuse protokollid

2013.a vallavalitsuse protokollid

2012.a vallavalitsuse protokollid

2011.a vallavalitsuse protokollid

2010.a vallavalitsuse protokollid

2009.a vallavalitsuse protokollid

2008.a vallavalitsuse protokollid

2007.a. vallavalitsuse protokollid

Vallavalitsuse istungid toimuvad üks kord kuus.