AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
VALLA VALIMISKOMISJON
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

.


 

 

Mais saab PRIA-st taotleda pindalatoetuseid

Inkontinentsi abivahendid soodustusega ka Abja apteegis

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud

Avalik konkurss Abja Gümnaasiumi direktori ametikoha täitmiseks

MTÜ Eesti Omastehoolduse info

LEADER-meetme taotlusvoorud

LEADER-meetme projektitaotluste taotlusvoorude avamine