AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
VALLA VALIMISKOMISJON
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

.

 

Ujumisvõistlused Abja ujulas

Südamenädal 2015 - sinu sammud loevad!

Täiskasvanud Õppija Nädal - õige aeg on esitada kandidaate

Hajaasustuse programm 2015

Abja naiskoor Õbeäidsme kuulutab välja logokonkursi!

Toiduretseptide kogumisvõistlus "Kodused maitsed"

IV Mulgi laulu- ja tantsupidu 2016