AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2013
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
TURISM
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2013
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

.

  

Jüripäev Abjas

Viljandimaa laste kergejõustikupäev

Eestis on alanud tuleohtlik aeg

Veski tänava liikluskorraldus alates 01.04.2014

Kodutoetus lasterikastele peredele

Algab planeeringu koostamine Eesti-Läti uue kõrgepingeliini trassi asukoha

Segavõrkpalli turniir "Mulgi pall"