AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
VALLA VALIMISKOMISJON
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

.


 

Abja Vallavolikogu istung

Abja Muusikakooli orkestriosakonna kontsert

Abja Muusikakooli klaveriosakonna õpilaste kontsert

Tule omadele kaasa elama

EESTI VABARIIK 98

Alates 30. jaanuarist saab bussiga Abja-Paluojalt Tallinasse

Abja pangapunkti lahtiolekuajad