AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2013
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
TURISM
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

.

  

Mulgi looduskalender 2015

Abja Vallavolikogu istung

Abja Farmid OÜ Kamara veisefarmi laiendamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalik väljapanek ja avalik arutelu

Abja valla koduste laste jõulupidu

Abja valla pensionäride jõulupeod

Kilingi-Nõmme – Riia 330 kV õhuliin